Vịnh HN 2T rước Cup

Trời Hà Nội đổ mưa tầm tã Một đoàn người ướt nhẹp hò la Áo vàng như áo cà sa Ngông nghênh xe cộ từ xa thẳng về Dẫn đầu một chú râu dê...