Category: Thông báo

T/B: Ứng cử Điều hành viên Hải Phòng FC

Nhằm phát triển điều hành diễn đàn hội cổ động viên bóng đá Hải Phòng http://haiphongfc.vn/ hiệu quả và có những bài viết hay để truyền thông hình ảnh CĐV Hải Phòng, tổ chức...

T/B: TIẾP LỬA NHA TRANG NGÀY 24/2/2017

T/B: TIẾP LỬA NHA TRANG NGÀY 24/2/2017 – Chương trình du xuân đầu năm 2017. ~ Kinh phí tạm thu: 500K người (Tạm thu) Liên hệ trưởng đoàn: Mr. Dũng Béo: 0914264639 TIẾP LỬA...

Thu/ Chi: Trận Hải Phòng – Hà Nội 2017

Thu/ Chi: Trận Hải Phòng – Hà Nội 2017

THU: 1. Bác Thịnh Loa: 500K 2. desperadohp: 500K 3. Tú Đất Cảng FC: 500K 4. Bác Khánh Gốc Cây: 200K 5. Mạnh Phạm: 200K ——– Tổng thu: 1900K CHI: Kèn: 1000K Trống: 500K...